Tormilinnu 
 Raamatupidamisteenused
 
...Teie raamatupidamise kindel partner  Raamatupidamisteenused
- algdokumentide töötlus ja raamatupidamisarvestus 
   vastavalt Raamatupidamisseadusele ja vastavuses hea 
   raamatupidamistavaga
- töö- ja puhkusetasude arvestus
- arvete koostamine ja laekumiste kontroll
- maksude arvestamine
- deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksuametile
- raamatupidamisarvestuse statistiliste aruannete 
  koostamine ja esitamine Statistikaametile
- dokumentatsiooni koostamine ja esitamine Haigekassale
 Finantskonsultatsioonid
 Maksukonsultatsioonid
 Audiitorteenused
 Ettevõtete asutamine
 Õigusabi
 Dokumentide (juhatuse otsused, protokollid, käskkirjad jms. 
     koostamine
 Lepingute koostamine Teenused FIRMAST TEENUSED KONTAKT